Integrare socială


Pentru obţinerea autorizaţiei de rezidenţă prin înrădăcinare sau statornicire socială, cetăţenii străini trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • Să facă dovada că au locuit permanent şi de forma continuă pe teritoriul spaniol o perioadă de timp mai mare de trei ani (prin intermediul certificatului de înscriere în Registrul de evidenţă a populaţiei, certificate medicale, documente notariale, livrete de economii, chitanţe de trimitere a banilor către ţările de origine).
  • Lipsa antecedentelor penale în Spania şi în ţara de origine.
  • Să aibă un contract de muncă semnat de angajat și de angajator în momentul depunerii cererii și care să garanteze cel puțin salariul minim și cu o săptămână de lucru de cel puțin treizeci de ore (20 în cazul în care are minori sau persoane în întreținere).
  • Acreditând legăturile familiare cu alte persone străine care au reşedinţă în Spania cu autorizaţia corespunzătoare(soţ/ie, partener, tata sau mama, bunic sau bunică, fiu sau fiică, nepot sau nepoată), ori prezentând un referat care să acrediteze inserarea socială, emis de către administraţia Comunităţii Autonome. Cererea pentru acest raport se va prezenta la serviciul de atenţie a cetăţenilor al Guvernului Basc Zuzenean, acesta va include permanenţa persoanei respective în domiciliu său, mijloacele de subzistenţă, gradul de cunoaştere a limbilior care se utilizează,inserarea în reţelele sociale din mediul său,programele de inserare socială şi de ocuparea a locurilor de muncă, publice sau private,în care a fost înscrisă şi tot ceea ce poate demonstra gradul de înrădăcinare. În mod excepţional se poate emite un raport în care se propune scutirea obligaţiei unui contract de muncă, întotdeauna când se acreditează mijloace suficiente de subzistenţă.

 

Aceste formulare sunt necesare dar, nu obligă autorităţile în acordarea autorizaţiei de reântregire familiară.

Autorizaţia de Rezidenţă în baza integrării sociale se eliberează fără să fie necesară viza şi dă dreptul la muncă.

Unde?

Se solicită la Biroul pentru Străini.