Luarea în evidenţa populaţiei


Luarea în evidenţă înseamnă înscrierea în Registrul Municipal de evidenţă a populaţiei, un registru în care figurează toţi locuitorii din localitate. Se pot înregistra în Registrul Municipal atât persoanele cu cetăţenie spaniolăl cât şi străinii, indiferent de situaţia lor administrativă reglementată sau nu şi de vârsta lor.

Luarea în evidenţa populaţiei

Persoanele care locuiesc în municipiu au obligaţia de a se înscrie în acest registru.

Persoana străină care nu aparţine Comunităţii Europene, cu excepţia celei care deţine autorizaţia de şedere îndelungată, trebuie să reânoiscă înscrierea în Registrul Municipal al Populaţiei înaintea expirării celor doi ani de la înscriere dacă nu reânoieşte, Primăria poate şterge registrul fără audiere prealabilă.

Cerinţe

Pentru a vă înregistra în evidenţa persoanelor în Barakaldo este nevoie de:

  • Să fii persoană majoră sau minoră cu dispensă.
  • Să fii domiciliat în municipiu.

Demersuri

Documentele de identitate valabile pentru străinii care nu provin din ţări membre UE sunt: (N.I.E )Numărul de Identificare pentru Străini sau paşaportul în vigoare. În cazul minorilor este necesar livretul de familie sau certificatul de naştere legalizat.

Dacă locuinţa este folosită şi de alte persoane care sunt deja luate în evidenţă la Primărie, una din aceste persoane trebuie să semneze Documentul de autorizare sau Permisul de stabilire a domiciliului în locuinţa respectivă , anexând o fotocopie a documentului său de identitate.

În cazul în care nu mai există nici un alt locatar în locuinţă, este nevoie de un document care să legitimeze ocuparea locuinţei: titlul de proprietate sau contractul de închiriere şi chitanţele de servicii ca de exemplu apă, gaz sau electricitate cu date anterioare, pe numele persoanei solicitante.

În cazul în care persoana nu are unul din documentele anterioare, trebuie solicitată în scris luarea în evidenţă la Serviciul de Evidenţa Persoanelor, Administraţia va verifica autenticitatea datelor şi a rezidenţei.

Când un minor este luat în evidenţă la un domiciliu diferit de cel al părinţilor, trebuie să existe un document de autorizare.

Unde?

Aceste demersuri trebuie să fie făcute la Oficiul de Asistenţă pentru Cetăţean (OAC) şi trebuie realizate din nou la orice schimbare de domiciliu.