Luarea în evidenţa populaţiei


Luarea în evidenţă înseamnă înscrierea în Registrul Municipal de evidenţă a populaţiei, un registru în care figurează toţi locuitorii din localitate. Se pot înregistra în Registrul Municipal atât persoanele cu cetăţenie spaniolăl cât şi străinii, indiferent de situaţia lor administrativă reglementată sau nu şi de vârsta lor.

Luarea în evidenţa populaţiei

Persoanele care locuiesc în municipiu au obligaţia de a se înscrie în acest registru.

Persoana străină care nu aparţine Comunităţii Europene, cu excepţia celei care deţine autorizaţia de şedere îndelungată, trebuie să reânoiscă înscrierea în Registrul Municipal al Populaţiei înaintea expirării celor doi ani de la înscriere dacă nu reânoieşte, Primăria poate şterge registrul fără audiere prealabilă.

Cerinţe

Pentru a vă înregistra în evidenţa persoanelor în Barakaldo este nevoie de:

  • Să fii persoană majoră sau minoră cu dispensă.
  • Să fii domiciliat în municipiu.

Demersuri

Documentele de identitate valabile pentru străinii care nu provin din ţări membre UE sunt: (N.I.E )Numărul de Identificare pentru Străini sau paşaportul în vigoare. În cazul minorilor este necesar livretul de familie sau certificatul de naştere legalizat.

Informaţii suplimentare