Introducere


Străinii care provin dintr-o ţară care nu este membră a Uniunii Europene pot lucra în Spania ca angajaţi (pe baza unui contract încheiat cu un angajator) sau pe cont propriu, în anumite condiţii. Pentru aceasta au nevoie mereu de o autorizaţie de muncă şi rezidenţă. Această autorizaţie se obţine în ţara de origine a persoanei străine, cu excepţia situaţiei în care aceasta se află în posesia unei autorizaţii de rezidenţă. Şederea ilegală pe teritoriul spaniol împiedică acceptarea spre procesare a cererii de autorizaţie de muncă şi rezidenţă.

Pentru a putea lucra, este necesar să fi împlinit vârsta de 18 ani, deşi pot fi angajaţi tineri începând cu 16 ani, dar numai cu consimţământul părinţilor sau a tutorului legal.

Muncitorii străini angajaţi fără Autorizaţie de Muncă şi Rezidenţă nu se află în situaţie legală dar au drepturi de muncă. Orice caz de anomalie în ceea ce priveşte durata excesivă a timpului de lucru, discriminări salariale, reclamaţii privind cantitatea, riscurile de accidentare sau concedieri abuzive pot fi comunicate organizaţiilor sindicale Comisiile Muncitoreşti, (ELA, CC.OO., LAB, UGT) o Inspectoratul Muncii.

Persoanele străine cu Autorizaţie de şedere şi muncă, pot solicita un loc de muncă , pentru aceasta se pot înscrie în Serviciul Basc de Ocupare a forţei de muncă Lanbide o Lanbide Cruces. Înscrierea în acest organism permite accesul la cursurile de formare profesională. De asemenea,în afara persoanelor străine cu autorizaţie de reşedinţă şi muncă , se pot înscrie ca solicitanţi de un loc de muncă în Lanbide persoanele străine cu Autorizaţie de reşedinţă.

Statutul de şomer se acreditează de către Lanbide, Lanbide Cruces poate rezulta foarte util pentru obţinerea unor bonificţii contractuale, patronului care va contracta această persoană.

OBŢINEREA UNUI LOC DE MUNCĂ


Prin intermediul Inguralde, primăria din Barakaldo informează gratuit cu privire la formare profesională şi muncă, atât pe cont propriu cât şi ca salariat. La rândul lor, Serviciilor Sociale Primare informează şi ele şi trimit la resurse pentru orientare profesională şi formare pentru muncă prin intermediul a diferite programe ca de exemplu Auzolan.

Serviciul Basc de Ocuparea forţei de muncă Lanbide o Lanbide Cruces, deasemenea informează asupra acestor chestiuni.

Pentru aspectele specifice de formare profesională, în afara organismelor deja citate, persoana se poate adresa şi unor organisme publice precum Hobetuz sau propriilor centre de formare profesională.

Inguralde

>Inguralde este un centru de servicii al primăriei din Barakaldo care oferă informaţii legate de formarea profesională, locuri de muncă și promovarea economică. Pune la dispoziţie diverse localuri.

Poate solicita sprijinul său orice persoană înscrisă în Registrul de evidenţă a populaţiei din Barakaldo, interesată în obţinerea de informaţii privind formarea profesională şi/ sau locurile de muncă, atât pe cont propriu cât şi ca salariat, cu precădere persoanele aflate în şomaj care necesită sprijin în căutarea unui loc de muncă.

Serviciile acestui organism pot fi folosite şi de către persoanele din Barakaldo care doresc să îşi creeze propria întreprindere.