Convenţii de Inserţie


Convenţia de Inserţie este un document-program care se bazează pe un acord între Primărie oraşului Barakaldo şi persoana care solicită ajutorul. În acest document se stabilesc acţiunile ce trebuie realizate pentru a reuşi inserţia laborală şi a evita excludere socială a persoanei respective.

Unde?

Poate fi solicitată de persoanele care se găsesc în situaţie sau sunt ameninţaţi de riscul excluderii; de cei care sunt titulari ai dreptului la Venitul Minim; de alţi membri ai unităţii de convieţuire independentă diferiţi de titularul dreptului la Venitul Minim; orice persoană care o solicită şi care, potrivit judecăţii Serviciilor Sociale Primare (SSB), necesită intervenţia pe termen mediu sau lung.

Serviciilor Sociale Primare (SSB) de pe lângă Primărie sunt acelea care iniţiază procedura pentru formalizarea acestui program, aşadar acestora trebuie să li se prezinte cererea.

Aderarea la un conveniu de inserţie permite accesul la programul de orientare în formare şi muncă Auzolan.