Secţia pentru Femei

Secţia pentru Femei a Primăriei din Barakaldo canalizează solicitările femeilor din Barakaldo. Are sarcina de a răspunde la preocupările tăcute ale femeilor şi de a netezi drumul pentru realizarea egalităţii reale şi efective între bărbaţi şi femei.

Secţia dispune de diferite servicii:

  • Centrul de Asistenţă pentru Femei care prestează asistenţă juridică în mod gratuit. Cererea pentru acordarea asistenţei se face chiar în cadrul centrului.
  • Serviciul de Asistenţă Psihosocială pentru femeile maltratate oferă tratament psihologic specializat pentru persoanele în cauză precum şi pentru cele din preajma lor care se văd afectate.
  • Sistemul de asistenţă la distanţă pentru femeile maltratate, care constă în o serie de terminale asemănătoare telefoanelor mobile care fac posibilă apariţia imediată a poliţiei în caz că există risc de agresiune şi oferă asistenţă psihologică femeilor în caz de nevoie.

Unde?

Secţia pentru femei

Informaţii suplimentare

Secţia pentru femei

Oficiul Municipal de Informare a Consumatorului (OMIC)

Oficiul Municipal de Informare a Consumatorului este un serviciu gratuit pe care Primăria oraşului Barakaldo îl oferă prin intermediul Inguralde oricărei persoane care cumpără, utilizează sau se bucură de un produs sau serviciu şi care prin urmare beneficiază de unele drepturi:

  • Dreptul la protecţia sănătăţii şi securităţii.
  • Dreptul la protecţia intereselor economice şi sociale.
  • Dreptul la o informare corectă.
  • Dreptul la educaţie şi formare în materie de consum.
  • Dreptul la reprezentare, consultare şi participare.
  • Dreptul la protecţie în situaţii de inferioritate.
  • Dreptul la indemnizare pentru daune şi prejudicii.

OMIC acordă ajutor consumatorului prin:

Informaţii privind drepturile sale şi asupra căilor de rezolvare a problemelor ce pot apărea în procesul de cumpărare sau contractare a serviciilor.

Modul de soluţionare a reclamaţiilor şi plângerilor.

Informarea asupra altor organisme din domeniul consumului.

Centrul Permanent de Asistenţă a Consumatorilor.

Formarea consumatorilor cu privire la: locuinţă, asigurări, servicii bancare, "produse miraculoase", servicii la domiciliu, mediu înconjurător, călătorii, servicii de furnizare utilităţi, asistenţă tehnică şi automobile.

Serviciul de prevenire a dependenţelor

Este un serviciu de de informare personalizată ( cu programare din timp) în care orice persoană din Barakaldo poate avea un/o asistentă socială care să-i ofere informaţii legate de pericolele consumului de droguri.

Unde?

Serviciul de prevenire a dependenţelor